Registrace

Registrovat se mohou veškeré firmy s platným zápisem v Obchodním rejstříku v České republice, nebo na Slovensku.

Fakturační údaje jsou získávány na základě IČO dle dostupných informací v Obchodním rejstříku.

Registrovaný uživatel obdrží po registraci e-mail, pomocí kterého provede autentifikaci a doplníte přihlašovací údaje (heslo), kterým se budete dále přihlašovat do systému.

Registrovaný uživatel bere na vědomí obchodní podmínky a ochranu osobních údajů.

Druhy uživatelů

Každý první registrovaný účet pod firmou je veden jako správcovský účet, pomocí kterého můžete spravovat další účty firmy. V případě, že Vám nevyhovuje tato metoda, kontaktujte nás a rádi Vám vytvoříme uživatelské účty dle potřeb.

Systém rozlišuje 3 úrovně uživatelských účtů:

 Řízení oprávnění uživatelů firmyOprávnění provádět operaceOprávnění prohlížení firmy
Správce firmyxxx
Standardní oprávnění xx
Prohlížení  x

Přihlašování do portálu CE.ENERGY

Portál můžete pohodlně využívat pomocí webové aplikace, nebo pomocí mobilní aplikace, která vás bude informovat o odstávkách a operacích pomocí notifikací.