Kreditní systém

Kredity je možné získávat pomocí bonusů a vratek z realizací. Tyto bonusy je pak možné využít na platby další služeb.